BEOGRAD WEATHER

DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA

... ne možemo pomoći svakome, ali svako može pomoći nekom ...

 • Dom info

  » Postupak za smeštaj korisnika u našu Ustanovu
  * VIŠE

  » Cena smeštaja iznosi:
  43.571,00 Din

  . Popunjenost kapaciteta
                                                  100%
 • Važni datumi

  Pored obeležavanja datuma koji su značajni za našu Ustanovu, u našoj Ustanovi obeležavamo i neke od važnijih datuma koje obeležavaju osobe sa invaliditetom, njihove organizacije i udruženja kako u Srbiji tako i u svetu
  * VIŠE

 • Dokumenti

  Sve informacije o Ustanovi, interne i opšte akte, podatke o zaposlenima, kao i pojedine zakonske akte iz domena vezanih za rad i zapošljevanje, zaštite osoba sa invaliditetom, bezbednost i zaštita na radu i sl. možete pronaći na ovoj stranici
  * VIŠE

 • Donatori

  Kolektiv i korisnici usluga Doma za odrasla invalidna lica, zahvaljuju se svima koji su pokazali razumevanje i nesebičnu pomoć u stvaranju uslova za kvalitetniji život i rad naše Ustanove

  * VIŠE

__________________________________________

BELEŽIMO IZ NAŠE USTANOVE

... Beležimo ... - U saradnji sa Ministarsvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Foruma mladih sa invaliditetom, uspešno je završena rekomstukcija terena u okviru naše Ustanove ... Beležimo ... - Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, a u saradnji sa Ministarsvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, naša Ustanova je bogatija za još jedno sanitetsko vozilo / ... Beležimo ...  __________________________________________


REKONSTRUKCIJA TERENA.


NOVI IZGLED SPORTSKOG TERENA U OKVIRU NAŠE USTANOVE


NOVO SANITETSKO VOZILO


NAŠA USTANOVA JE BOGATIJA ZA SANITETSKO VOZILO

Uverite se sami

DOBRODOŠLI